Uzyskanie dostępu do graficznej konsoli Wirtualnej maszyny

Wprowadzenie

Dokument wyjaśnia w jaki sposób uzyskać dostępu do graficznej konsoli Wirtualnej maszyny, w tym użyć skrótów klawiaturowych w graficznej konsoli Wirtualnej maszyny.

Graficzna Konsola jest dostępna niezależnie od wykorzystywanego systemu operacyjnego w każdej Wirtualnej Maszynie udostępnionej na Platformie.

Umożliwia ona zarządzanie pracą Wirtualnej Maszyny na dowolnym etapie, w tym podczas pracy programu rozruchowego (ang. boot-loader) i przed uruchomieniem obsługi sieci.

Daje możliwość kontrolę myszy i klawiatury przez użytkownika, w tym przekazywania kombinacji klawiszy tj. Ctrl + Alt + Delete lub Alt + F4.

Warunki wstępne

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

Uruchomienie konsoli graficznej

Panel stanowi rozwiązanie umożliwiające w wygodny sposób bezpośrednio z okna przeglądarki zarządzanie Zasobami Platformy.

W celu wykonania operacji z wykorzystaniem panelu wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz pozycje Wirtualne maszyny znajdującą się w menu bocznym.
  2. Kliknij wybrany zasób spośród listy .

    Po kliknięciu pojawią szczegóły Zasobu.

  3. Wybierz przycisk Akcje .

    Po kliknięciu pojawi się lista rozwijana.

  4. Wybierz pozycje Konsola .

Użycie skrótów klawiaturowych

Podstawowe skróty klawiaturowe nie wymagają dodatkowej konfiguracji w cel użycia w graficznej konsoli w oknie przeglądarki.

Niektórych kombinacji klawiszy nie można użyć w aplikacji internetowej, takiej jak konsola graficzna, ponieważ są one zarezerwowane przez system operacyjny (na przykład Ctrl + Alt + Delete lub Alt + Tab) lub przez przeglądarkę internetową. Po naciśnięciu jednej z tych zarezerwowanych kombinacji, efekt będzie obserwowany lokalnie, a nie zdalnie, a Wirtualna Maszyna może otrzymać tylko niektóre klawisze.

Graficzna konsola zapewnia własną wbudowaną klawiaturę ekranową, niezależną od fizycznej klawiatury użytkownika, która umożliwia przesłanie kombinacji klawiszy do Wirtualnej Maszyny bez wpływu na system lokalny. Jeśli używane urządzenie nie ma określonych klawiszy, od których zależy oprogramowanie w Wirtualnej Maszynie, takich jak klawisze strzałek lub Ctrl lub Super, można również użyć do tego klawiatury ekranowej.

W celu uruchomienia wbudowanej klawiatury ekranowej należy:

  • Po uruchomieniu konsoli graficznej, nacisnąć jednocześnie kombinacji klawiszy Ctrl + Shift + Alt na fizycznej klawiaturze użytkownika. Pojawi się szuflada z lewej strony ekranu, umożliwiająca konfigurowanie metod obsługi klawiatury.
  • Wybrać "On-screen keyboard" z menu w szufladzie. Spowoduje to ukazanie klawiatury ekranowej.

W celu ukrycia klawiatury ekranowej, możliwe jest ponowne wywołanie szuflady poprzez wybranie na fizycznej klawiaturze użytkownika skrótu klawiaturowego jednocześnie kombinacji klawiszy Ctrl + Shift + Alt na fizycznej klawiaturze użytkownika.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie