# Połączenie do Wirtualnej Maszyny z wykorzystaniem SSH

Klient SSH umożliwia połączenie ze zdalnym serwerem SSH. Protokół Secure Shell (SSH) jest często używany do zdalnych połączeń, umożliwiając dostęp do konsoli w trybie tekstowym na zdalnym komputerze. Może być również używany do tunelowania SSH, przesyłania plików SCP i innych rzeczy.

Wirtualne Maszyny wykorzystujące Rekomendowane Obrazy z oprogramowaniem Linux domyślnie mają uruchomiony serwer SSH na standardowym porcie 22 w celu umożliwienia łatwego ich zdalnego zarządzania.

W celu zdalnego połączenia do Wirtualnej Maszyny konieczne jest, aby był do niej zdalny dostęp, co jest domyślnym wyborem podczas utworzenia Wirtualnej Maszyny. Jednakże wykorzystanie Sieci prywatnej lub Zapory sieciowej może ograniczyć swobodę zdalnego połączenia.

Podczas utworzenia Wirtualnej Maszyny Użytkownik ma możliwość przekazania nazwy użytkownika. Domyślna wartość wykorzystywana w przypadku Rekomendowane Obrazy z oprogramowaniem Linux to guru, lecz może ona zostać łatwo zmodyfikowana w trakcie i po utworzeniu Wirtualnej Maszyny.

Podczas utworzenia Wirtualnej Maszyny Użytkownik ma możliwość przekazania danych dostępowych tj.:

  • hasło
  • klucze SSH

Niniejszy samouczek przedstawi wykonanie połączenia z wykorzystaniem hasła.

# Połączenie z macOS

Systemy operacyjne oparte na UNIX, takie jak macOS i Linux, zawierają wbudowane polecenie SSH.

Na komputerze Mac polecenie SSH można uruchomić za pośrednictwem aplikacji Terminal. W celu uruchomienia aplikacji "Terminal" wykorzystaj Finder. W Finderze wybierz Aplikacje (ang. "Applications"), następnie Narzędzia (ang. "Utilities") i Terminal (ang. "Terminal").

Aby połączyć się z serwerem SSH z macOS w oknie aplikacji "Terminal" wpisz:

ssh {user}@{adres_dostępowy}

gdzie:

  • {user} określa nazwę użytkownika w systemie operacyjnym Wirtualnej Maszyny
  • ```{adres_dostępowy}`` określa adres dostępowy Wirtualnej Maszyny

Podczas pierwszego połączenia wystąpi komunikat z prośbą o potwierdzenie tożsamości serwera:

The authenticity of host '5e3f909df5f8b9cf053d1088.vm.pl-waw-1.hyperone.cloud (62.181.8.159)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:9x1uB8A2ZeXL3TtRx2w01TGVoe3jLe/8e0iCcOv7Zdo.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? 

Jeśli tak naprawdę po raz pierwszy łączysz się z serwerem, zweryfikuj dane i wpisz yes, aby kontynuować. Nie potwierdzaj operacji, jeżeli nie masz pewności danych połączenia np. wykorzystujesz niezaufaną sieć bezprzewodową.

Jeśli wcześniej łączyłeś się z serwerem i widzisz ten komunikat, oznacza to, że odcisk palca serwera uległ zmianie lub nawiązujesz połączenie z podstawionym serwerem intruza. Niezwłocznie widzisz ten komunikat – przerwij połączenie i skontaktuj się z administratorem serwera.

Polecenie winno niezwłocznie po potwierdzeniu zwrócić się o podanie hasło:

guru@5e3f909df5f8b9cf053d1088.vm.pl-waw-1.hyperone.cloud's password:

Żadne zmiany nie będą widoczne na ekranie podczas wprowadzania hasła. Wprowadź hasło i zatwierdź operacje.

# Połączenie z Linux

Systemy operacyjne oparte na UNIX, takie jak macOS i Linux, zawierają wbudowane polecenie SSH.

Sposób uruchomienia SSH z systemu operacyjnego Linux zależy od wybranego środowiska graficznego i dystrybucji. Konieczne jest odszukanie aplikacji, która określana jest jako "Terminal" / "Konsola" / "Powłoka" w menu aplikacji.

Aby połączyć się z serwerem SSH z Linux w oknie aplikacji "Terminal" wpisz:

ssh {user}@{adres_dostępowy}

gdzie:

  • {user} określa nazwę użytkownika w systemie operacyjnym Wirtualnej Maszyny
  • ```{adres_dostępowy}`` określa adres dostępowy Wirtualnej Maszyny

To polecenie połączy się z serwerem SSH na porcie 22, który jest domyślny.

Podczas pierwszego połączenia wystąpi komunikat z prośbą o potwierdzenie tożsamości serwera:

The authenticity of host '5e3f909df5f8b9cf053d1088.vm.pl-waw-1.hyperone.cloud (62.181.8.159)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:9x1uB8A2ZeXL3TtRx2w01TGVoe3jLe/8e0iCcOv7Zdo.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? 

Jeśli tak naprawdę po raz pierwszy łączysz się z serwerem, zweryfikuj dane i wpisz yes, aby kontynuować. Nie potwierdzaj operacji, jeżeli nie masz pewności danych połączenia np. wykorzystujesz niezaufaną sieć bezprzewodową.

Jeśli wcześniej łączyłeś się z serwerem i widzisz ten komunikat, oznacza to, że odcisk palca serwera uległ zmianie lub nawiązujesz połączenie z podstawionym serwerem intruza. Niezwłocznie widzisz ten komunikat – przerwij połączenie i skontaktuj się z administratorem serwera.

Polecenie winno niezwłocznie po potwierdzeniu zwrócić się o podanie hasła:

guru@5e3f909df5f8b9cf053d1088.vm.pl-waw-1.hyperone.cloud's password:

Żadne zmiany nie będą widoczne na ekranie podczas wprowadzania hasła. Wprowadź hasło i zatwierdź operacje.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie