Node.js dostępny w usłudze Strona

Wprowadziliśmy do usługi Strona możliwość uruchomienia aplikacji stworzonych z wykorzystaniem NodeJS. Zwiększa to możliwość wyboru technologii aplikacji optymalnej do potrzeb Organizacji.

Programiści doceniają w usłudze Strona możliwość jej wdrożenia praktycznie bez konfiguracji i zerowe zarządzanie serwerami. Naszym celem w HyperOne jest zwiększenie produktywności poprzez wspieranie popularnych języków programowania. Z tego względu postanowiliśmy w usłudze Strona umożliwić wdrożenie aplikacji Node.js.

Programiści doceniają NodeJS z wielu powodów, które ułatwiają i przyspieszają dostarczenie rozwiązań dla Organizacji. Jednym z powodów jest zorientowanie na asynchroniczne wykonanie i sterowane zdarzeniami, co oznacza ograniczone wstrzymywanie działania całej aplikacji. W przypadku oczekiwania na dane środowisko wykonuje inne zadania oczekując na zdarzenie odpowiedzi. Pozwala to na równoległe przetwarzanie wielu zadań. Innym jest skryptowy charakter, który sprzyja szybkiemu wykonaniu prototypów i eksperymentom.

Usługa Strona w pełni obsługuje wykorzystanie WebSocket, co pozwala programiście na wykonanie aplikacji, które odzwierciedlają zmiany w czasie rzeczywistym. Jest to technologia często używana w takich aplikacjach jak czat, platformy współpracy, gry wieloosobowe i platformy handlu finansowego. Dzięki niej możliwe jest udostępnienie przez programistę np. mechanizmów grupowej współpracy nad dokumentem, gdzie każdy może wprowadzać swoje zmiany w tym samym czasie, a użytkownicy mogą łatwo zobaczyć, kto i co edytuje, jeśli pracują nad tą samą częścią dokumentu.

Technologia WebSocket pozwala programiście na otwarcie interaktywnej sesji komunikacyjnej między przeglądarką użytkownika a serwerem, co pozwala wysyłać wiadomości do serwera i odbierać odpowiedzi sterowane zdarzeniami. W efekcie informacje zwrotne o zmianach w aplikacji nie wymagają przeładowania strony, a mogą zostać przekazane tak szybko jak one nastąpią.

Usługa Strona jest w pełni kompatybilna z najpopularniejszymi platformami HTTP – KoaJS i Express. Zapewnia to z jednej strony możliwość migracji istniejących aplikacji Organizacji. Z drugiej strony umożliwia programiście na wykorzystanie rozwiązania bez konieczności czasochłonnego poznawania dodatkowych narzędzi i poleceń.

Aplikacje wykonane w NodeJS mogą wykorzystywać w prosty sposób usługę Baza danych w wariancie PostgreSQL lub MySQL. Wykorzystanie jej wraz z usługą Strona pozwala na dostarczenie kompleksowych rozwiązań bez zbędnych opóźnień oraz bez konieczności zarządzania serwerami.

Usługa Strona dostępna jest obecnie w ramach Programu Early adopters. Program Early adopters stanowi rozwiązanie umożliwiające wcześniejsze udostępnienie nowych produktów lub usług tj. zasoby lub funkcjonalności w celu poznania doświadczeń Użytkowników, dodatkowych potrzeb, a także zweryfikowania założeń odnośnie współpracy z różnorodnymi środowiskami. Organizacji umożliwia to wpłynięcie na kształt usług, aby jak najpełniej odpowiadała one jej własnym potrzebom. W celu udziału w programie i wykorzystania usługi Strona wymagane jest zgłoszenie do Programu.

Adam Dobrawy - 29 października 2019 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie