Ubuntu 19.10 wydane i dostępne na Platformie

W tym miesiącu została wydana nowa wersja popularnej dystrybucji Ubuntu oznaczona symbolem "19.10" oraz nazwą kodową "Eoan Ermine". Została ona już udostępniona na Platformie jako Rekomendowany Obraz. Nowy Obraz dostępny jest w dwóch wariantach - Desktop i Server.

Nowe wydanie dystrybucji posiada jądro Linux 5.3 oraz umożliwia wykorzystanie glibc 2.29, OpenJDK 11, boost 1.67, Rustc 1.31, GCC 8.3, opcjonalnie GCC 9, domyślnie Python 3.7.3, Ruby 2.5.5, PHP 7.2.15, Perl 5.28.1, Golang 1.10.4. Dla wydania planowany jest podstawowy okres wsparcia - 9 miesięcy.

Rekomendowane Obrazy to podstawowe Obrazy Wirtualnych Maszyn, które są zarządzanie i dostarczane przez HyperOne w celu usunięcia luk w zabezpieczeniach, przy użyciu najnowszych ogólnodostępnych łat. Dzięki nim można znacząco skrócić czas od pomysłu do rozpoczęcia pracy z Wirtualną Maszyną. Można sprawnie zweryfikować sposób pracy nowego wydania dystrybucji przed dokonaniem aktualizacji dotychczasowych instalacji.

Udostępniony Obraz dystrybucji Ubuntu 19.10 zawiera mechanizmy, które zapewniają optymalną integracje z Platformą. Umożliwiają one m. in. utworzenie pierwszego użytkownika oraz wybór dla niego hasła lub kluczy SSH poprzez Platformę, konfiguruje łączność sieciową zgodnie ze stanem Wirtualną Maszyny, ustawienie nazwy hosta w systemie operacyjnym zgodnie z nazwą instancji.

Obraz będzie odświeżany, aby zawsze zawierał najnowsze aktualizacje bezpieczeństwa. Przebieg procesu, a także wszelkie narzędzia w tym zakresie zostały opublikowane w otwartym repozytorium GitHub.

Dystrybucja dostępna jest na Platformie w dwóch wariantach, aby spełnić potrzeby zróżnicowanych środowisk. Dostępne warianty to:

  • Server, zoptymalizowany do świadczenia usług w sieci Internet,
  • Desktop, przeznaczony do pracy z środowiskiem graficznym.

Dostęp do środowiska graficznego Wirtualnej Maszyny jest prosty i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania - wystarczy uzyskanie dostępu do graficznej konsoli Wirtualnej maszyny bezpośrednio poprzez przeglądarkę internetową.

Adam Dobrawy - Warszawa, 29 października 2019 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie