# Operacje

# Cykl życia

# Utworzenie

Vault może zostać utworzony po spełnieniu następujących warunków:

Nowy Vault może być utworzony w następujący sposób:

 • jako pusty Vault
 • na podstawie istniejącej Migawki

# Usuwanie

Vault może zostać usunięty po spełnieniu następujących warunków:

# Zarządzanie

Dla Vaulta charakterystyczne są następujące operacje:

 • uruchomienie
 • zatrzymanie
 • zwiększenie rozmiaru
 • dostęp do konsoli

Wykorzystywana przestrzeń Vault stanowi rozmiar zgromadzonych plików i wszystkich Migawek.

# Uruchomienie

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Vault znajduje się w jednym z następujących stanów: Off
 • Vault znajduje się w stanie Wyłączony
 • Vault nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

# Zatrzymanie

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Vault znajduje się w jednym z następujących stanów: Online
 • Vault nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

Wykonanie operacji może ograniczyć funkcjonowanie Kontenera wykorzystującego dany Vault.

# Zwiększenie rozmiaru

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Vault znajduje się w stanie Online, Off
 • Vault nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

# Typowe operacje

Dla Vault dostępne są następujące typowe operacje:

 • możliwość zmiany wyświetlanej nazwy
 • zarządzanie danymi dostępowymi

# Parametry techniczne

Parametr Wartość Uwagi
Minimalny rozmiar 1
Maksymalny rozmiar 1000

W razie potrzeby zwiększenia tych limitów prosimy o kontakt.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie