# Ograniczone użycie

W przypadku ograniczonego użycia znajdują zastosowanie ogólne warunki Ograniczonego użycia.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie