# Cennik

# Zasady naliczania opłat

Opłaty naliczane są za przechowywanie i ruch sieciowy.

  • Opłaty za przechowywanie są naliczane w zależności od rozmiaru Vault i czasu jego wykorzystania:

    • rozmiar w jednostkach GB
    • czas wykorzystania liczony w okresach rozliczeniowych jednej godziny
  • Opłaty za ruch sieciowy naliczane są w zależności od rozmiaru ruchu w GB

Opłaty naliczane są za każdy GB przestrzeni dyskowej dostępnej w okresie rozliczeniowym.

# Tabela opłat

Nazwa Okres Cena (PLN) Uwagi
vault 1h 0.0004
ruch przychodzący 1 godzina 0.0000
metric traffic Outbound 1h 0.02

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie