# Dostęp

Dostęp do Vault umożliwiają następujące narzędzia:

  • ssh
  • sftp
  • scp
  • git
  • rsync

Dostęp do Vault umożliwiają następujące dane dostępowe:

  • hasło
  • klucze SSH

W celu ustalenia lokalizacji sieciowej należy wykorzystywać Adres dostępowy.

Zarządzanie dostępami zostało wyjaśnione w ogólnym omówieniu zarządzania danymi dostępowymi.

# Adres dostępowy

W celu ustalenia lokalizacji sieciowej Vault dostępne są Adresy dostępowe. Podstawowy Adres dostępowy dla Vault posiada format {identyfikator_zasobu}.vault.storage.{identyfikator_regionu}.hyperone.cloud.. Dostępne są także Adresy dostępowe umożliwiające ustalenia lokalizacji sieciowej puli zasobów.

Podstawowy Adres dostępowy wskazuje w rekordzie A adres IP, który został przydzielony przez Platformę w celu świadczenia Vault. W dowolnym czasie przydzielony adres IP może ulec zmianie.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie