# Monitorowanie wykorzystanej przestrzeni Vault w Zabbix

Przedstawimy w jaki sposób monitorować wykorzystywaną przestrzeń w Vault z pomocą Zabbix.

Wykorzystywana przestrzeń stanowi przykład, który można odnieść do dowolnego z Zasobów udostępnianych przez platformę.

Wykorzystany zostanie Zabbix, który stanowi wszechstronne narzędzie umożliwiające monitoring prace serwerów, urządzeń sieciowych, a - jak zaraz pokażemy - także Zasobów naszej platformy. Służy do zbierania, analizowania i wizualizacji danych. Umożliwia opracowanie wykresów umożliwiających analizę trendów i wzorców użycia. Przede wszystkim posiada mechanizm wyzwalaczy, które pozwalają powiadamiać w przypadku niepożądanego stanu lub anomalii w pozycjach monitorowanego elementu. Dostarczony szablon zapewnia powiadomienia, gdy pojemność Vault jest bliska wyczerpania.

Platforma udostępnia dla Vault informacje pod następującymi adresami:

  • wykaz Vault dla Projektu -https://api.hyperone.com/v1/vault/.
  • podstawowe informacje o Vault -https://api.hyperone.com/v1/vault/{vault_id_lub_nazwa}

Dostęp wymaga uwierzytelnienia, co jest możliwe m. in. poprzez przekazanie identyfikatora Konta Usługi w zapytaniu np. ?authtoken=dd289825cb4fc2b1100006d30fdece3e.

# Warunki wstępne

Przed przystąpieniem do integracji powinieneś mieć:

# Konfiguracja agenta Zabbix

# Utwórz plik konfiguracyjny

Utwórz nowy plik konfiguracyjny:

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.d/userparameter_vault.conf

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

Wklej poniższą zawartość:

UserParameter=hyperone.vault.list[*],curl "https://api.hyperone.com/v1/vault?authtoken={token}" -s | jq '[.[] | {"{#VAULTID}":._id,"{#VAULTNAME}":.name,"{#VAULTSIZETOTAL}":.size,"{#VAULTSIZEUSED}":.sizeUsed}] | {data: .}'
UserParameter=hyperone.vault.show[*],curl "https://api.hyperone.com/v1/vault/$1?authtoken={token}" -s

Zastąp poniższe wartości:

  • {token} - identyfikator Konta Usługi

# Zweryfikuj poprawność konfiguracji

Wykonaj następujące polecenie:

sudo -u zabbix zabbix_agentd -t hyperone.vault.list

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Zrestartuj usługę Zabbix-Agent

W celu zrestartowania usługi wykonaj następujące polecenie:

sudo systemctl restart zabbix-agent

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com (opens new window).

# Konfiguracja serwera Zabbix

# Pobierz i zaimportuj szablon

Pobierz szablon konfiguracji, który utworzy nowe pozycje dla wykazu Vault i regułę wykrywania pozycji parametryzujących Vault.

# Dołącz szablon do hosta

Wybierz serwer, który ma komunikować się z platformą. Dołącz do niego wcześniej zaimportowany szablon.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie