# Dokumentacja referencyjna

# Cykl życia

# Utworzenie

Podczas tworzenia można określić następujące parametry:

  • nazwa
  • ona czasowe
  • okresy retencji

# Usuwanie

Plan może zostać usunięty po spełnieniu następujących warunków:

# Przekazanie

Przekazanie jest możliwe między Projektami tej samej lub innej Organizacji bez spełnienia dodatkowych warunków.

# Typowe operacje

Dla Plan dostępne są następujące typowe operacje:

  • zmiana wyświetlanej nazwy
  • zarządzanie Tagami

# Ograniczone użycie

W przypadku ograniczonego użycia:

  • Plan może wstrzymać wykonywanie nowych kopii bezpieczeństwa,
  • znajdują zastosowanie ogólne warunki Ograniczonego użycia

# Opłaty

Usługa jest wolna od opłat.

# Lokalizacja

Dostępne w następujących publicznych regionach:

  • pl-waw-1
  • wszystkie Regiony specjalne

# Cennik

Usługa jest wolna od opłat.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie