# Operacje

# Cykl życia

# Utworzenie

Podczas tworzenia można określić następujące parametry:

  • nazwa
  • ona czasowe
  • okresy retencji

# Usuwanie

Plan może zostać usunięty po spełnieniu następujących warunków:

# Przekazanie

Przekazanie jest możliwe między Projektami tej samej lub innej Organizacji bez spełnienia dodatkowych warunków.

# Typowe operacje

Dla Plan dostępne są następujące typowe operacje:

  • zmiana wyświetlanej nazwy
  • zarządzanie Tagami
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie