# Utworzenie plan

# Podstawy przypadek

# Warunki operacji

Podany przykład do wykonania wymaga następujących minimalnych uprawnień:

  • recovery/plan/create

Rekomendowane jest wykorzystanie jednej z następujących roli:

  • recovery.admin

# Instrukcja

Przykładowe wywołanie:

h1 recovery plan create \ 
	--project 5f64e2468c71177993874510 \ 
	--window interval\=R/2021-01-01T01\:00\:00Z/P1D \ 
	--retention interval\=R/2021-01-01T00\:00\:00Z/P1D\,count\=3 \ 
	--profile plan \ 
	--name simple-plan

Szczegółowe informacje dostępne są w dokumentacji CLI.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie