# Aktualizowanie name instancji

# Warunki operacji

Podany przykład do wykonania wymaga następujących minimalnych uprawnień:

  • website/instance.name/update

Rekomendowane jest wykorzystanie jednej z następujących roli:

  • website.admin
  • website.editor

# Instrukcja

Przykładowe wywołanie:

h1 website instance update \ 
	--instance 5f577a24494c5cfdec7830e5 \ 
	--name instance-renamed

Szczegółowe informacje dostępne są w dokumentacji CLI.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie