# Utworzenie zmiennej środowiskowej instancji

# Warunki operacji

Podany przykład do wykonania wymaga następujących minimalnych uprawnień:

  • website/instance.env/create

Rekomendowane jest wykorzystanie jednej z następujących roli:

  • website.admin
  • website.editor

# Instrukcja

Przykładowe wywołanie:

h1 website instance env create \ 
	--instance 5f577a24494c5cfdec7830e5 \ 
	--value x \ 
	--profile env \ 
	--name DATABASE_URL

Szczegółowe informacje dostępne są w dokumentacji CLI.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie