Usprawnienie komunikacji o nadchodzących opłatach

Zwiększamy przewidywalność i ułatwiamy zarządzanie budżetami Projektów poprzez mechanizm cyklicznych powiadomień o nadchodzących opłatach.

W celu nieprzerwanego wykorzystania usług konieczne jest zapewnienie środków wykorzystywanych do opłacania Zasobów istniejących w Projekcie. Platforma udostępnia mechanizmy, które wspierają realizacje tych zobowiązań. Jednym z nich są powiadomienia do uprawnionych osób w Projekcie, gdy poziom środków osiągnie określony poziom.

Jednakże mechanizm ten bywa niewystarczający w przypadku zgromadzenia w Projekcie serii wyższych opłat w krótkim okresie. Dotyczy to w szczególności w przypadku naliczenia opłat za usługi rozliczane w cyklu kwartalnym i rocznym, takich jak niektóre z wariantów Baz danych, Stron albo Rezerwacje.

W celu ułatwienia zarządzania budżetami Organizacji wprowadziliśmy cykliczne powiadomienia o nadchodzących opłatach, których cykl rozliczeniowy jest dłuższy niż 30 dni. Otrzymują je osoby, które posiadają rolę owner lub billing w Projekcie. Mechanizm usprawnia weryfikacje stanu środków niezbędnych do pokrycia bieżących i zaplanowanych opłat, co chroni przed nagłym wyczerpaniem środków. Jak również wspiera okresową weryfikacje wykorzystywanych Zasobów, co może pozwolić na obniżenie kosztów rozwiązań w chmurze.

Powiadomienia winny zostać dostarczone w bieżącym tygodniu do wszystkich użytkowników, których Projekty posiadają takie opłaty. Jednak w każdej chwili informacja o nadchodzących opłatach jest dostępna także w Panelu Zarządzania.

Wierzymy, że wprowadzony mechanizm zwiększy przejrzystość w zakresie naliczonych opłat. Jednakże stale jesteśmy otwarci na uwagi na temat konieczności dostosowania dostępnych powiadomień oraz chętnie udzielimy wszelkich wyjaśnień w zakresie rozliczeń.

Adam Dobrawy - Warszawa, 21 stycznia 2020 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie