Oficjalna integracja Platformy HyperOne z Cloud-Init

Najnowsze wydanie Cloud-init oznaczone symbolem "19.3" zapewnia bezpośrednią integracje z Platformą HyperOne. Ułatwia to utworzenie Wirtualnej Maszyny, która od momentu uruchomienia posiada pożądaną konfiguracje.

Podczas utworzenia Wirtualnej Maszyny Użytkownik ma możliwość wskazania metadanych, które mogą zostać wykorzystane m. in. bezpośrednio po pełnym uruchomieniu systemu operacyjnego. Przykładowo w celu uruchomienia Wirtualnej Maszyny z wybranym oprogramowaniem.

Możliwość wykonania skryptu bez konieczności ręcznego połączenia do Wirtualnej Maszyny może zostać wykorzystane między innymi w celu:

  • obsłużenia krótkotrwałego wzrostu zużycia,
  • zlecenia zadania przetwarzania wsadowego, które uruchomione zostanie w pełni odizolowanym środowisku,
  • ujednolicenia początkowej konfiguracji np. wprowadzenia standardowych poprawek bezpieczeństwa odpowiadających polityce Organizacji, albo integracji systemu monitoringu.

Dotychczas Rekomendowane Obrazy z oprogramowaniem Linux udostępniały cloud-init poprzez specjalny moduł. Wraz z wydaniem 19.3 narzędzie Cloud-init zostało rozszerzone o bezpośrednie wsparcie dla Platformy HyperOne, co nie wymaga instalacji dodatkowych modułów.

Wykorzystanie Cloud-init jako bazy do inicjalizacji Wirtualnej Maszyny zapewnia swobodę Organizacji. Narzędzie to obsługiwane jest przez popularnych dostawców publicznych chmur obliczeniowych i systemy udostępniania infrastruktury chmury prywatnej. To oznacza, że rozwiązania wykorzystujące Cloud-init mogą zostać w prosty sposób wykorzystane u różnych dostawców infrastruktury.

Adam Dobrawy - 19 grudnia 2019 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie