Dodanie progu powiadomień o środkach do Projektu

Wprowadzenie

Dokument wyjaśnia w jaki sposób dodać próg powiadomie do Projektu. To oznacza, że w momencie jego przekroczenia odpowiedni Użytkownicy w Projekcie otrzymają powiadomienie.

Instrukcja

Panel stanowi rozwiązanie umożliwiające w wygodny sposób bezpośrednio z okna przeglądarki zarządzanie Zasobami Platformy.

W celu wykonania operacji z wykorzystaniem panelu wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz pozycje Projekty znajdującą się w menu bocznym.
 2. Kliknij wybrany zasób spośród listy .

  Po kliknięciu pojawi się strona ze szczegółami Zasobu.

 3. Wybierz zakładkę Powiadomienia .

  Po kliknięciu pojawi się lista progów powiadomień.

 4. Wybierz przycisk Nadaj dostęp .

  Po kliknięciu pojawi się okno z formularzem.

 5. Wypełnij formularz:
  • Określ parametr Nowy poziom powiadomień .

  Przykładowe wartości:

  • Nowy poziom powiadomień: 100
 6. Wybierz przycisk dodaj nowy .
 7. Wybierz przycisk Zastosuj .
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie