Zwiększona solidność integracji z API Platformy

Integracja z API Platformy umożliwia wykonywanie szeregu operacji, które np. tworzą Zasoby, takie jak Wirtualne Maszyny, Dyski, Sieci i strefy DNS lub je modyfikują np. zmiana rozmiaru Dysku. Rozbudowujemy API, aby zwiększyć niezawodności integracji.

Niektóre operacje wykonywane poprzez API Platformy mogą zająć dość dużo czasu (kilka sekund lub minut). Gdy połączenie do API zostanie w trakcie przerwane podczas przesyłania, a aplikacja Organizacji nie otrzyma odpowiedzi, nie ma pewności, czy żądanie się powiodło, czy nie. Powtórzenie operacji może prowadzić do dodatkowych kosztów, jeśli istnieje związany z operacją koszt. Przykładowo powtórzenie żadania może prowadzić do utworzenia dwóch Wirtualnych Maszyn, gdy potrzebna jest tylko jedna.

Aby zapewnić programistom lepszą kontrolę w tej sytuacji i ułatwić uczynienie integracji niezawodnymi, opracowaliśmy mechanizm kluczy idempotencji w celu bezpiecznego ponownego przesłania żądań bez przypadkowego dwukrotnego wykonania tej samej operacji. Wykonanie żądania z kluczem idempotencji więcej niż jeden raz daje ten sam rezultat, co przesłanie żądania jeden raz.

W przypadku zarządzania Zasobami jako część zautomatyzowanego procesu, mechanizme ta pozwoli Organizacji zbudować solidniejsze aplikacje do zarządzania i kontroli. Mechanizm dostępny jest w interfejsie API Platformy i jest wykorzystywane przez najnowsze wydanie CLI.

Adam Dobrawy - Warszawa, 21 stycznia 2020 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie