Operacje

Cykl życia

Utworzenie

Podczas tworzenia można określić następujące parametry:

 • nazwa
 • wariant

Rejestr może zostać utworzony po spełnieniu następujących warunków:

Usuwanie

Rejestr może zostać usunięty po spełnieniu następujących warunków:

Zarządzanie

Dla Rejestru charakterystyczne są następujące operacje:

 • zatrzymanie Rejestru
 • uruchomienie Rejestru

Uruchomienie Rejestru

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Rejestr znajduje się w jednym z następujących stanów: [STATE=container_project_registry_start]
 • Rejestr nie znajduje się w stanie Ograniczonego Użycia

Zatrzymanie Rejestru

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Rejestr znajduje się w jednym z następujących stanów: [STATE=container_project_registry_stop]

Przekazanie

Przekazanie jest możliwe między Projektami tej samej lub innej Organizacji bez spełnienia dodatkowych warunków.

Typowe operacje

Dla Strona dostępne są następujące typowe operacje:

 • zmiana wyświetlanej nazwy
 • zarządzanie Tagami
 • zarządzanie danymi dostępowymi
 • zarządzanie repozytoriami
 • zarządzanie tagami w repozytorium
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie