Dostęp

Dostęp do Rejestru odbywa się poprzez Sieć Internet z wykorzystaniem protokołu HTTP/HTTPS.

Połączenie w celu zarządzania danymi aplikacji może zostać przeprowadzone wyłącznie z wykorzystaniem adresu dostępowego.

W celu ustalenia lokalizacji sieciowej należy wykorzystywać Adres dostępowy.

Zarządzanie danymi dostępowymi wyjaśnione jest w Ogólnym omówieniu zarządzania danymi dostępowymi.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie