# Rejestr

# Przeznaczenie

Rejestr służy do przechowywania obrazów kontenerów w celu łatwego zarządzania ich cyklem życia. Zachowuje pełną kompatybilność z interfejsem Docker CLI.

Główne zalety:

  • umożliwia wykorzystanie standardowego wiersza polecenia typu open source platformy Docker
  • bezpieczne, szyfrowane połączenia SSL / TLS bez dodatkowej konfiguracji i kosztów
  • brak zarządzaniem serwerami (serverless), co pozwala programiście skupić się tylko na budowaniu aplikacji bez konieczności zarządzania infrastrukturą
  • elastyczne rozliczenie na podstawie bieżącego zużycia w cyklu godzinowym
  • zarządzane certyfikaty SSL / TLS bez dodatkowych kosztów

Przykładowe zastosowania:

  • przechowywanie dowolnych typów obrazów kontenerów (np. Kontener, DC/OS, Docker Swarm, Kubernetes)
  • zarządzania wersją (wersjonowanie i archiwizacja)
  • element procesu CI / CD

# Powiązane produkty

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie