# Automatycznie odświeżenie rekordów DNS wskazujących na RouterOS

Przedstawimy w jaki sposób zautomatyzować konfiguracje DNS w celu trwałego wskazywania na aktualny adres IP RouterOS (Mikrotik, Cloud Hosted Router), nawet w przypadku jego zmiany.

Pozwoli to innym urządzeniom sieciowym na zlokalizowanie urządzenia, nawet w przypadku zmiany jego adresowej sieciowej. Technika ta bywa określana jako "Dynamic DNS".

Wykorzystamy Konto Usługi, które pozwoli na bezpieczne wprowadzenie zmian w platformie bez konieczności zachowania hasła Użytkownika w konfiguracji.

# Warunki wstępne

Przed przystąpieniem do operacji powinieneś mieć:

# Konfiguracja

# Konfiguracja platformy

Utwórz Konto Usługi, zgodnie z instrukcją.

# Konfiguracja Router OS

# Instalacja skryptu

 1. Przejdź do WebFig, zgodnie z instrukcją (opens new window).

 2. Przejdź do formularza dodawania skryptu. W tym celu w menu z lewej strony wybierz "System"->"Scripts". Następnie naciśnij przycisk "Add new".

 3. Wypełnij formularz:

  • W polu "Name" wprowadź hyperone_updater
  • W polu "Source" wprowadź następujący skrypt:
  :local domain "{domain}"
  :local subdomain "{subdomain}"
  :local authtoken "{identyfikator_service_account}"
  
  :local ipmask [/ip address get [/ip address find interface=ether1] address];
  :if ([:len $ipmask]>5) do={
   :local position [:find $ipmask "/"];
   :local ip [:pick $ipmask 0 $position];
   :put "Current IP: $ip";
   :local oldip [:resolve "$subdomain.$domain"];
   :put "Old IP: $oldip"
   :if ($ip!=$oldip) do={
    :log info "Updated DDNS from $oldip to $ip";
    :tool fetch url="https://api.hyperone.com/v1/dns/zone/$domain./rrsets/A/$subdomain.$domain./ddns?authtoken=$authtoken" mode=https http-method=put
  } 
  
  • Zastąp w polu "Source" następujące elementy:

  • {domain} - nazwa strefy DNS

  • {subdomain} - nazwa rekordu DNS

  • {identyfikator_service_account} - identyfikator Konta Usługi

 4. Zatwierdź zmiany przyciskiem Apply

# Zaharmonogramowanie wykonania

 1. Przejdź do formularza dodawania zadania do harmonogramu. W tym celu w menu z lewej strony wybierz "System"->"Scheduler". Następnie naciśnij przycisk "Add new".

 2. Wypełnij formularz:

  • W polu Name wprowadź hyperone dns update
  • W polu Interval wprowadź 00:00:30
  • W polu On Event wprowadź /system script run hyperone_updater
 3. Zatwierdź zmiany przyciskiem Apply

# Częste pomyłki

 • Rekord DNS, który chcesz modyfikować musi istnieć przed wykonaniem operacji, a strefa DNS być poprawnie rozwiązywana z wykorzystaniem DNS urządzenia.
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie