DNS

Przeznaczenie

DNS to usługa służąca do tłumaczenia publicznych nazw domen na numeryczne adresy IP, takie jak 62.181.3.92, które komputery wykorzystują do łączenia się ze sobą, lub na odpowiednie wartości.

Główne zalety:

  • wysokodostępna architektura
  • dostępne liczne typy rekordów
  • nie wymaga od użytkownika instalacji i utrzymania oprogramowania
  • zarządzanie także poprzez API i CLI w celu automatyzacji zmian
  • możliwość importu i eksportu konfiguracji w formacie pliku strefy (BIND)

Przykładowe zastosowania:

  • wykorzystanie przystępnej nazwy domeny dla strony WWW
  • identyfikacja serwera świadczącego usługę pod zmiennym adresem IP
  • równoważenie ruchu

Powiązane produkty