# Migracja DNS

Przedstawimy w jaki sposób w sposób bezpieczny przenieść obsługę domeny internetowej do DNS.

Dzięki temu będziesz mógł korzystać z gamy możliwości jakie oferujemy w tym zakresie tj.:

  • wysokodostępna architektura
  • dostępne liczne typy rekordów
  • brak wymogu instalacji i utrzymania oprogramowania
  • zarządzanie także poprzez API i CLI w celu automatyzacji zmian
  • możliwość importu i eksportu konfiguracji w formacie pliku strefy (BIND)

# Konfiguracja

# Utwórz DNS

W celu wykonania operacji postępuj zgodnie z przewodnikiem.

# Jeżeli możesz mieć dostęp do informacje o rekordach w formacie pliku strefy (BIND)

# Pobierz plik strefy od dotychczasowego dostawcy

Informacje w takim formacie może gromadzić np. lokalna instancja PowerDNS (opens new window) lub BIND (opens new window).

# Zaimportuj plik strefy do DNS

W celu wykonania operacji postępuj zgodnie z przewodnikiem.

# Jeżeli dotychczasowy dostawca nie udostępnia informacji o rekordach w formacie pliku strefy (BIND)

# Utwórz odpowiednie rekordy DNS manualnie

W celu wykonania operacji postępuj zgodnie z przewodnikiem.

# Zaktualizuj rekordy serwera nazw u rejestratora

Zaloguj się do panelu usług swojego dostawcy rejestratora domeny i zmień rekordy serwera nazw (delegacje), tak aby wskazywały serwery nazw, które są domyślnie wprowadzone do DNS. Skontaktuj się z swoim rejestratorem w przypadku pytań. Możesz także wykorzystać materiały swojego dostawcy:

# Weryfikuj propagacje rekordów DNS

W przypadku Windows na lokalnym komputerze uruchom Powershell i wykonaj następujące polecenie:

nslookup -querytype=NS {domain_name}

W przypadku Linux na lokalnym komputerze uruchom konsolę i wykonaj następujące polecenie:

dig NS {domain_name}

Zastąp poniższe wartości:

  • {domain_name} - nazwa domeny internetowej
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie