Utworzenie rekordów DNS

Wprowadzenie

Dokument wyjaśnia w jaki sposób dodać zestaw rekordów DNS do DNS.

Warunki wstępne

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

Instrukcja

Panel stanowi rozwiązanie umożliwiające w wygodny sposób bezpośrednio z okna przeglądarki zarządzanie Zasobami Platformy.

W celu wykonania operacji z wykorzystaniem panelu wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz pozycje DNS znajdującą się w menu bocznym.
 2. Kliknij wybrany zasób spośród listy .

  Po kliknięciu pojawi się strona ze szczegółami Zasobu.

 3. Wybierz przycisk Dodaj Nowy Rekord .

  Po kliknięciu pojawi się okno z formularzem.

 4. Wypełnij formularz:
  • Określ parametr nazwę zestawu rekordów .
  • Określ parametr typ .
  • Określ parametr wartość .

  Przykładowe wartości:

  • nazwę zestawu rekordów: home
  • typ: A
  • wartość: 123.123.123.123
 5. Wybierz przycisk Dodaj wartość .
 6. Wybierz przycisk Dodaj zestaw rekordów .
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie