# Operacje

# Cykl życia

# Utworzenie

Adapter sieciowy może zostać utworzony wyłącznie podczas przyłączenia do innego Zasobu.

Adapter sieciowy musi mieć przypisany Adres IP z Sieci, do której jest przyłączony.

# Usuwanie

Adapter sieciowy jest usuwany podczas odłączenia od innego Zasobu.

# Zarządzanie

Dla Adapteru sieciowego charakterystyczne są następujące operacje:

  • dodanie Adresu IP
  • zastąpienie Adresu IP
  • odłączenie Adresu IP

Zmiany Adresu IP mogą wymagać odpowiedniej konfiguracji systemu operacyjnego lub - w przypadku Rekomendowanych obrazów - ponownego uruchomienia Wirtualnej Maszyny.

# Dodanie adresu IP

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

  • Adapter sieciowy znajduje się w stanie Online
  • Adapter sieciowy nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

# Zastąpienie adresu IP

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

  • Adapter sieciowy znajduje się w stanie Online
  • Adapter sieciowy nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

# Odłączenie adresu IP

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

  • Adapter sieciowy znajduje się w stanie Online
  • Adapter sieciowy nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

# Parametry techniczne

Parametr Wartość Uwagi
Minimalna prędkość 10 Mbps
Maksymalna prędkość 1000 Mbps

W razie potrzeby zwiększenia zaproponowanych parametrów prosimy o kontakt.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie