# Wskaźniki

Zasób udostępnia wskaźniki umożliwiające wgląd w jego kondycję i wydajność, a także mogące służyć np. do obserwacji charakterystyki jego pracy lub planowania. Forma udostępnienia metryk odpowiada standardowym mechanizmom Platformy dla wskaźników.

Dostępne wskaźniki dla Zasobu to:

[METRIC_TABLE="netadp"]

Zakres udostępnionych metryk może zostać uzależniony od wybranego wariantu.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie