# Dostęp

Adapter sieciowy może zostać wykorzystywany w celu komunikacji sieciowej zasobów.

# Adresy dostępowe

W celu ustalenia lokalizacji sieciowej Adaptera sieciowe dostępne są Adresy dostępowe. Podstawowy Adres dostępowy dla Adaptera sieciowego posiada format {identyfikator_zasobu}.netadp.networking.{identyfikator_regionu}.hyperone.cloud.. Dostępne są także Adresy dostępowe umożliwiające ustalenia lokalizacji sieciowej puli zasobów.

Podstawowy Adres dostępowy wskazuje w rekordzie A wszystkie publiczne Adresy IP przypisane do danego Adapterów sieciowego. Udzielona odpowiedź może ulec zmianie na skutek zmiany konfiguracji Adapteru sieciowego.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie