# Parametryzacja

Plan charakteryzowany jest przez dwa kluczowe parametry:

  • okresy retencji określony przez interwał i liczbę
  • okna czasowe określone przez interwał

# Okres retencji

Okres retencji determinuje pojedyńczy okres retencji kopii bezpieczeństwa. Liczba określa ilości okresów dla których przechowywana jest kopia bezpieczeństwa. Dla każdego okresu retencji przechowywana jest pierwsza pomyślnie wykonana kopia bezpieczeństwa.

Przykładowo w przypadku określenia tygodniowego okresu retencji w ilości 7 oznacza to, że maksymalnie 7 kopii bezpieczeństwa będzie przechowywana przez 7 tygodni - jedna kopia kopia bezpieczeństwa dla każdego tygodnia

Innym przykładem w przypadku określenia 7 tygodniowych okresu retencji i 4 miesięcznych okresów retencji będą przechowywane 4 kopie bezpieczeństwa z ostatnich 4 miesięcy i 7 kopii bezpieczeństwa z ostatnich 7 tygodni. Jednakże usługa dąży do optymalizacji ilość przechowywanych kopii bezpieczeństwa, co sprawia, że niektóre kopie bezpieczeństwa będą uwzględnione w miesięcznym i tygodniowym okresie retencji. Najstarsza kopia bezpieczeństwa będzie sprzed 4 miesięcy

# Okno czasowe

Okno czasowe wyznacza początek okresu w jakim może zostać rozpoczęte tworzenie Kopii bezpieczeństwa. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa rozpocznie się, jeżeli nowa kopia bezpieczeństwa jest niezbędna do zaspokojenia ilości określonych w bieżących okresach retencji. W przypadku braku powodzenia w utworzeniu kopii bezpieczeństwa zostanie podjęta próba utworzenia kopii bezpieczeństwa podczas kolejnego okna czasowego tj. następnego dnia. Jednakże w przypadku powodzenia wykonaniu kopii bezpieczeństwa - nowa kopia bezpieczeństwa nie zostanie utworzona.

Przykładowo w przypadku określenia codziennego okna czasowego i tygodniowego okresu retencji kopia bezpieczeństwa zostanie podjęta jedna lub więcej próba utworzenia kopii bezpieczeństwa podczas pierwszego okna czasowego. Jeżeli się powiedzie to kolejna kopia bezpieczeństwa zostanie utworzona podczas następnego tygodniowego okresu retencji.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie