Uruchomienie Wirtualnej Maszyny z Windows i dostępem do Internetu

Przedstawimy w jaki sposób uruchomić Wirtualnej maszynę w Sieci z zachowaniem możliwości nawiązywnia wychodzących połączeń do Sieci internet.

Na platformie podczas wykorzystywania rekomendowanych obrazów z systemami z rodziny Windows wymagane jest wykorzystanie Sieci prywatnej. Wirtualna Maszyna przyłączona do takiej Sieci może posiadać dostęp do Internetu wówczas poprzez wykorzystanie m. in.:

Teraz poznasz pierwszy z wymienionych sposobów.

Konfiguracja

Utwórz Sieć

W celu wykonania operacji postępuj zgodnie z przewodnikiem.

Utwórz Wirtualną Maszynę przyłączoną do Sieci

W celu wykonania operacji postępuj zgodnie z przewodnikiem.

Utwórz Bramę sieciową

W celu wykonania operacji postępuj zgodnie z przewodnikiem.

Przyłącz Bramę sieciową do Sieci

W celu wykonania operacji postępuj zgodnie z przewodnikiem.

Weryfikacja

Próba komunikacji sieciowej

Wykonaj następujące polecenie:

ping 8.8.8.8

Możesz zapoznać się z objaśnieniem polecenia na explainshell.com.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie