Operacje

Cykl życia

Utworzenie

Brama sieciowa może zostać utworzona po spełnieniu następujących warunków:

Usunięcie

Brama sieciowa może zostać utworzona po spełnieniu następujących warunków:

Zarządzanie

Dla Bramy sieciowej charakterystyczne są następujące operacje:

  • przyłączenie Bramy sieciowej do określonej Sieci
  • odłączenie Bramy sieciowej od określonej Sieci

Przyłączenie

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

  • Brama sieciowa znajduje się w jednym z następujących stanów: [STATE=networking_project_netgw_attach]
  • Brama sieciowa nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

Odłączenie

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

  • Brama sieciowa znajduje się w jednym z następujących stanów: [STATE=networking_project_netgw_detach]
  • Brama sieciowa nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

Parametry techniczne

Parametr Wartość Uwagi
Minimalna prędkość 10 Mbps
Maksymalna prędkość 1000 Mbps

W razie potrzeby zwiększenia zaproponowanych parametrów prosimy o kontakt.

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie