# Operacje

# Cykl życia

# Utworzenie

Adres IP może zostać utworzony po spełnieniu następujących warunków:

W zależności od sieci można użyć adresu IP z różnych zakresów:

 • Sieć - można używać tylko prywatnych adresów IP zgodnie z RFC-1918 (opens new window), a Adres IP można pobrać z puli adresowej należącej do Sieci
 • internet - Adresy IP są przydzielane przez platformę i pobierane bezpośrednio z internetu

Wyróżniamy dwa typy Adresów IP w platformie:

 • ulotny - przypisany podczas tworzenia Zasobu i dostępny tylko do momentu usunięcia Zasobu; taki adres można przekształcić w trwały w dowolnym momencie przed usunięciem Zasobu
 • trwały - przypisany do Projektu, może być swobodnie przenoszony między Zasobami lub zachowany do przyszłego wykorzystania

# Usuwanie

Adres IP może zostać usunięty po spełnieniu następujących warunków:

# Zarządzanie

Dla Adresu IP charakterystyczne są następujące operacje:

 • przekształcenie ulotnego Adresu IP w trwały
 • zmiana rekordu PTR w DNS dla Adresu IP
 • powiązanie Adresu IP z innym Adresem IP

Powiązanie Adresu IP w internecie z Adresem IP w Sieci umożliwia dostęp do internetu.

# Przekształcenie

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Adres IP znajduje się w jednym z następujących stanów: Allocated
 • Adres IP nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

# Zmiana rekordu PTR

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Adres IP znajduje się w jednym z następujących stanów: Allocated, Unallocated, Associated
 • Adres IP nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

# Powiązanie z innym adresem IP

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Adres IP znajduje się w jednym z następujących stanów: Unallocated
 • Adres IP jest Adresem IP w Sieci prywatnej
 • dowiązywany Adres IP jest adresem w Sieci publicznej
 • Adres IP nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

# Odwiązanie od innego adresem IP

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Adres IP znajduje się w jednym z następujących stanów: Associated
 • Adres IP posiada dowiązywany Adres IP
 • Adres IP nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

# Przekazanie

Przekazanie jest możliwe między Projektami tej samej lub innej Organizacji po spełnieniu następujące warunków:

 • Adres IP znajduje się w jednym z następujących stanów: Detached

# Parametry techniczne

Parametr Wartość
typ IPv4
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie