# Dostęp

Adres IP może zostać wykorzystywany w celu komunikacji z wykorzystaniem protokołu IP.

# Adresy dostępowe

W celu ustalenia lokalizacji sieciowej Adresu IP dostępne są Adresy dostępowe. Podstawowy Adres dostępowy dla Adresu IP posiada format {identyfikator_zasobu}.ip.networking.{identyfikator_regionu}.hyperone.cloud.. Dostępne są także Adresy dostępowe umożliwiające ustalenia lokalizacji sieciowej puli zasobów.

Podstawowy Adres dostępowy wskazuje w rekordzie A odpowiadający adres IP v4.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie