# Ograniczone użycie

W przypadku ograniczonego użycia:

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie