# Operacje

# Cykl życia

# Utworzenie

Replika może zostać utworzona po spełnieniu następujących warunków:

  • lokalny serwer Hyper-V ma skonfigurowane połączenie replikacji
  • lokalne dyski spełniają parametry techniczne dla zasobu Dysk
  • wszystkie ogólne warunki utworzenia Zasobu

Utworzenie repliki odbywa się poprzez zlecenie replikacji w lokalnym serwerze Hyper-V poprzez skonfigurowane połączenie replikacji. W momencie utworzenia repliki uruchamiane są Dyski w wariancie replica dla każdego lokalnego dysku replikowanej wirtualnej maszyny.

W celu skonfigurowania połączenia replikacji można wykorzystać polecenie CLI: h1 replica create.

Na początku wykonywana jest pełna replikacja. Czas pierwszej replikacji zależy ściśle od wielkości dysku i przepustowości sieci. Kolejne replikacje zawierają tylko zmienione dane.

# Usuwanie

Replika może zostać usunięta po spełnieniu następujących warunków:

# Zarządzanie

Dla Repliki charakterystyczne są następujące operacje:

  • wstrzymanie replikacji
  • wznowienie replikacji
  • wykonanie Obrazu

# Typowe operacje

Dla Repliki dostępne są następujące typowe operacje:

  • zmiana nazwy
  • zarządzanie Tagami
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie