# Replika

# Przeznaczenie

Replika umożliwia kopiowanie niemal w czasie rzeczywistym danych zmodyfikowanych w wirtualnych maszynach działających w lokalnym środowisku Hyper-V Użytkownika.

Główne zalety:

  • łatwe w użyciu rozwiązanie do zabezpieczenia danych
  • pomaga zredukować czas powrotu organizacji do funkcjonowania po awarii (RTO) i skrócić moment powrotu (RPO)

Przykładowe zastosowania:

  • umożliwia odtworzenie w bardzo krótkim czasie Wirtualnej maszyny
  • istotna składowa procesu odbudowy organizacji po krytycznym zdarzeniu
  • migracja usług do platformy z zredukowanym czasem przestoju

Opóźnienie w replikacji asynchronicznej jest na poziomie 30 sekund - 5 minut, co oznacza, że dane zapisane na serwerze źródłowym po około 5 minutach znajdą się na replice zasobów.

# Powiązane produkty

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie