# Operacje

# Cykl życia

# Utworzenie

Kontener może zostać utworzony po spełnieniu następujących warunków:

Podczas tworzenia można określić następujące parametry:

Poprawność danych dostępowych do rejestru obrazów oraz dostępność obrazu w rejestrze obrazów musi być zachowana przez cały okres funkcjonowania Kontenera.

# Usuwanie

Kontener może zostać usunięty po spełnieniu następujących warunków:

# Zarządzanie

Dla Kontenera charakterystyczne są następujące operacje:

 • zatrzymanie kontenera
 • uruchomienie kontenera
 • odczyt dziennika zdarzeń
 • restartowanie kontenera

# Uruchomienie

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Kontener znajduje się w stanie Wyłączony
 • Wirtualna Maszyna nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

# Zatrzymanie

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Kontener znajduje się w stanie Pracujący
 • Kontener nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

Platforma próbuje najpierw zatrzymać uruchomiony kontener, wysyłając sygnał SIGTERM do procesu root (PID 1) w kontenerze. Jeśli aplikacja nie zakończy pracy w czasie 60 sekund, zostanie wysłany sygnał SIGKILL, a aplikacja zostanie zakończona. Powoduje to dłuższy czas zatrzymania, ponieważ Platforma oczekuje na samodzielne zamknięcie aplikacji.

# Zrestartowanie

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Kontener znajduje się w stanie Pracujący
 • Kontener nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

# Typowe operacje

Dla Kontenera dostępne są następujące typowe operacje:

 • możliwość zmiany wyświetlanej nazwy
 • zarządzanie Tagami

# Utrzymanie

Platforma okresowo może wstrzymać funkcjonowanie Kontenera lub go ponownie utworzyć, aby przeprowadzać aktualizacje i wykonywać inne prace związane z infrastrukturą. Może to obejmować krótki okres zwiększonego opóźnienia lub nieznaczny okres niedostępności. Nie wszystkie Kontenery są aktualizowane w tym samym czasie.

Zalecamy projektowanie aplikacji, aby w sytuacjach, gdy dostępność Kontenera jest ograniczona do wykorzystywanie wykładniczego back-off do ponawiania odrzuconych połączeń lub wykorzystania mechanizmów równoważenia ruchu pomiędzy grupą Kontenerów obsługujących aplikacje. Można przetestować zachowanie aplikacji podczas konserwacji przez ponowne uruchomienie Kontenera, co ma zbliżony efekt.

# Parametry techniczne

Parametr Wartość Uwagi
system operacyjny Linux
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie