# Dostęp

Podstawowy dostęp do kontenera odbywa się poprzez sieć. Ruch sieciowy do Kontenera może pochodzić z sieci Internet. W celu ustalenia lokalizacji sieciowej należy wykorzystywać Adres dostępowy.

Ruch wychodzący do Sieci Internet z wykorzystaniem protokołu TCP na porcie 25 jest filtrowany. W razie potrzeby umożliwienia takiej komunikacji prosimy o kontakt.

# Adresy dostępowe

W celu ustalenia lokalizacji sieciowej Kontenera dostępne są Adresy dostępowe. Podstawowy Adres dostępowy dla Kontenera posiada format {identyfikator_zasobu}.instance.container.{identyfikator_regionu}.hyperone.cloud.. Dostępne są także adresy dostępowe umożliwiające ustalenia lokalizacji sieciowej puli zasobów.

Podstawowy Adres dostępowy wskazuje w rekordzie A adres IP, który został przydzielony przez Platformę w celu świadczenia Kontener. W dowolnym czasie przydzielony adres IP może ulec zmianie.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie