Dostęp

Podstawowy dostęp do kontenera odbywa się poprzez sieć. Ruch sieciowy do Kontenera może pochodzić z sieci Internet. W celu ustalenia lokalizacji sieciowej należy wykorzystywać Adres dostępowy.

Ruch wychodzący do Sieci Internet z wykorzystaniem protokołu TCP na porcie 25 jest filtrowany. W razie potrzeby umożliwienia takiej komunikacji prosimy o kontakt.

Adres dostępowy

Adres dostępowy posiada format {identyfikator_zasobu}.container.{identyfikator_regionu}.hyperone.cloud..

Adres dostępowy wskazuje w rekordzie A adres IP, który został przydzielony przez Platformę w celu świadczenia Kontenera. W dowolnym czasie przydzielony adres IP może ulec zmianie.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie