Gotowość na zwiększony ruchu

Sezonowość sprzedaży i nagłe skoki ruchu na stronie to wyzwania branży e-commerce. Wymaga to elastycznego podejścia, które będzie zdolnego do sprawnej adaptacji do zmian. Platforma HyperOne udostępnia arsenał środków pozwalających na obsługę większego ruchu i szybkie zwiększenie mocy obliczeniowej.

Przełom listopada i grudnia stanowi dla wielu sklepów internetowych rozpoczęcie najgorętszego okresu sprzedaży w roku. Oznacza to zwiększone wymagania względem infrastruktury informatycznej, która musi być gotowa na przyjęcie nadprogramowych zamówień. W zależności od architektury i wybranych usług administratorzy pracujący ze wsparciem platformy HyperOne mają szeroki wachlarz możliwości, które umożliwiają przyjęcia większego obciążenia.

W przypadku Wirtualnej Maszyny można dokonać zmiany wariantu (mocy obliczeniowej) dla pojedynczej instancji - co zawsze ma swoje granicę - lub utworzyć dodatkowe instancje Wirtualnych Maszyn. Dodatkowa instancje mogą zostać utworzone na bazie obecnej Wirtualnej Maszyny poprzez wykonanie Obrazu. Operacja wówczas nie ma wpływu na pracę dotychczasowej instancji. Pozwala to sprawnie stworzy nowy węzeł aplikacji zdolny do obsługi zwiększonego obciążenia oraz zwiększający odporność aplikacji na awarię.

Dla Dysku można zwiększyć przestrzeni konkretnego Dysku, także gdy jest on w użyciu. Jeżeli po utworzeniu dodatkowej instancji wymaga ona danych z istniejącego Dysku można go - bez przerwy w jego użyciu – sklonować, a następnie przyłączyć go do nowej Wirtualnej Maszyny. Monitorowanie dostępnej przestrzeni i zwiększenie jej według potrzeb chroni przed utratą danych z powodu braku miejsca na ich przechowanie.

Administrator, który spodziewa się zwiększonego ruchu może dostosować dostępną moc obliczeniową i przestrzeń w przeciągu zaledwie kilku minut poprzez prosty w użyciu panel zarządzania. Monitorując parametry pracy instancji, albo działanie aplikacji może automatycznie dostosować zasoby do aktualnego ruchu dzięki narzędziu CLI lub bezpośrednio korzystając z programistycznego API dostępnego poprzez SDK w języku Go i JavaScript.

Ze względu na sezonowość sprzedaży ważne jest również dostrzeżenie, że nadmiarowe zasoby mogą zostać uwolnione, aby nie generować nadmiarowych kosztów. Dysk może zostać pomniejszony. Wariant Wirtualnej Maszyny przywrócony do pierwotnego rozmiaru. Dodatkowe instancje mogą zostać usunięte. W przypadku Wirtualnej Maszyny i Dysku podstawowym okresem rozliczeniowym jest jedna godzina. Dzięki godzinowemu rozliczaniu można zwiększyć zasoby na dowolny czas i zapłacić odpowiedniego do czasu zwiększonego wykorzystania.

Adam Dobrawy - Warszawa, 28 listopada 2019 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie