Nowe wydanie CLI - 1.10.0

Wydaliśmy nowe wydanie CLI. Umożliwia on sprawniejsze zarządzanie Platformą. Udostępnia także nowe możliwości dla usługi Strona. Ułatwiono aktualizacje na platformie Linux.

CLI to narzędzie tekstowej konsoli przeznaczone do zarządzania infrastrukturą chmury HyperOne. Można go wykorzystywać do bieżących prac administracyjnych, a także do tworzenia skryptów automatyzacji.

Autouzupełnianie poleceń

W nowym wydaniu wprowadzono mechanizm autouzupełniania poleceń, aby umożliwić sprawniejsze wykorzystanie mniej popularnych komend, parametrów i wartości podczas zarządzania Platformą z interaktywnej konsoli. Mechanizm umożliwia w trakcie wpisania polecenia konsoli tekstowej Linux (bash, zsh, fish) lub WSL w ramach Windows na uzyskanie podpowiedzi jakie są możliwości CLI. Na żądanie użytkownika mechanizm, jeżeli będzie w stanie jednoznacznie zaproponować dopełni polecenie, albo przedstawi możliwe warianty.

W celu wykorzystania mechanizmu należy jednorazowo aktywować odpowiednie mechanizmy konsoli z wykorzystaniem polecenia:

h1 config autocomplete init

Po ponownym uruchomieniu konsoli wystarczy w trakcie wpisywania polecenia nacisnąć przycisk tabulator, aby uzyskać dopełnienie. Kilka sytuacji dopełnienia zostało przedstawionych poniżej:

$ h1 dns zone list --<TAB> # uzupełnia parametry
--dry-run     --no-wait     --output     --project-select --query      --verbose
$ h1 vm create --type a1.n<TAB> # uzupełnia nazwę wariantu
$ h1 vm create --type a<TAB>  # uzupełnia wspólną część nazw wariantów np. „a1.”
$ h1 vm create --type a1.<TAB> # wskazuje dostępne warianty
a1.large  a1.medium a1.micro  a1.nano  a1.small

Oczekujemy na uwagi na temat skuteczności podpowiedzi, wrażeń z wykorzystania mechanizmy, aby na bazie doświadczeń i wrażeń Użytkowników pracować nad ich rozwojem.

Nowe mechanizmy usługi Strona

W ramach rozwoju usługi Strona udostępniono w ostatnim czasie dwa mechanizmy:

Teraz istnieje możliwość skorzystania z nich także z wykorzystaniem CLI, oprócz wykorzystania z wykorzystaniem API i Panelu Zarządzania.

Zarządzania zmiennymi środowiskowymi poprzez CLI może stanowić element procesu ciągłej integracji. Znacznie prościej jest zmodyfikować zmienną środowiskową z wykorzystaniem CLI Platformy niż edytować pliki konfiguracyjne aplikacji uruchomionej w usłudze.

Rozwiązanie znajdzie także zastosowanie podczas prostej, codziennej administracji przez użytkowników, którzy są zaprzyjaźnieni z konsolą i preferują w taki sposób zarządzać usługami. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi konieczność aktualizacji szeregu Stron uruchomionych w usłudze i sprawnego zweryfikowania poprawności ich pracy.

Ułatwienie instalacji na Platformie Linux

W przypadku CLI możliwe jest jego łatwe uruchomienie na szeregu systemów operacyjnych – Linux, macOS, Microsoft Windows i Alpine. Jest ono także dostępne w ramach konsoli SSH usługi Strona i w Wirtualnych Maszynach utworzonych z wykorzystaniem Rekomendowanych Obrazów z oprogramowaniem Linux.

Dostrzegamy jednak oczekiwania administratorów Linux, którzy preferują instalacje z wykorzystaniem repozytorium pakietów. Dlatego też udostępniliśmy repozytoria dla popularnych dystrybucji Linux:

 • Debian, Ubuntu – poprzez repozytorium Apt
 • Fedora, CentOS, RHEL – poprzez repozytorium Yum
 • Alpine - poprzez repozytorium Apk

Wykorzystanie repozytoriów pozwala na sprawne zarządzanie oprogramowaniem – jego instalacją, aktualizacją i deinstalacje.

Nowa forma instalacji nie oznacza utratę wcześniejszych mechanizmów. W dalszym ciągu zachowana jest podstawowa możliwość samodzielnej instalacji na wybranym przez użytkownika systemie operacyjnym. W wielu przypadkach wykorzystanie repozytoriów istotnie ułatwia jednak aktualizacje.

Adam Dobrawy, 19 marca 2020 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie