Ubuntu 20.04 wydane i dostępne na Platformie

W ostatnim tygodniu została wydana nowa wersja popularnej dystrybucji Ubuntu oznaczona symbolem "20.04" oraz nazwą kodową "Focal Fossa". Została ona już udostępniona na Platformie jako Rekomendowany Obraz. Nowy Obraz dostępny jest w dwóch wariantach - Desktop i Server.

Nowe wydanie dystrybucji posiada jądro Linux 5.4 oraz umożliwia wykorzystanie glibc 2.31, OpenJDK 11, Rustc 1.41, GCC 9.3, domyślnie Python 3.8.2, Ruby 2.7.0, PHP 7.4, Perl 5.30, Golang 1.13. Dla wydania planowany jest wydłużony okres wsparcia - aż do 2030 roku.

Wireguard jest zyskującym popularność protokołem VPN. Doceniany ze względu na prostą konfiguracje, wysoką wydajność i zwięzły kod ułatwiający analizę jego działania. Ubuntu 20.04 będzie posiadać obsługę Wireguard dzięki specjalnie zaadoptowanym (backport) zmianom do jądra Linux. Pozwoli to uzyskać maksymalną wydajność dla wymagających środowisk.

Warto także wyróżnić aktualizacje ZFS do wersji oznaczonej symbolem "0.8.3", ze względu na wsparcie w tej dystrybucji dla tego systemu plików. Przynosi ona liczne zmiany. Zmiany szczególnie istotne w środowisku wirtualnym:

  • Wbudowane szyfrowanie - możliwość tworzenie zaszyfrowanych systemów plików i woluminów, z wykorzystaniem algorytmu bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania. Może stanowić dodatkową warstwę ochrony wobec danych na Dyskach, gdyż nawet w przypadku zagrożenia systemu operacyjnego lub aplikacji nie będzie dostępu do zaszyfrowanych danych.
  • Zaszyfrowane przesyłanie i odbieranie zestawu danych do innej puli bez odszyfrowywania. Odebrany zestaw danych jest chroniony przez oryginalny klucz użytkownika od strony wysyłającej. Pozwala to na efektywne składowanie kopii zapasowych zbiorów danych w niezaufanym systemie bez obawy, że dane zostaną naruszone.

Rekomendowane Obrazy to podstawowe Obrazy Wirtualnych Maszyn, które są zarządzanie i okresowo odświeżane przez HyperOne w celu usunięcia luk w zabezpieczeniach, przy użyciu najnowszych ogólnodostępnych łat. Dzięki nim można znacząco skrócić czas od pomysłu do rozpoczęcia pracy z Wirtualną Maszyną. Można sprawnie zweryfikować sposób pracy nowego wydania dystrybucji przed dokonaniem aktualizacji dotychczasowych instalacji.

Udostępniony Obraz dystrybucji Ubuntu 20.04 zawiera mechanizmy, które zapewniają optymalną integracje z Platformą. Umożliwiają one m. in. utworzenie pierwszego użytkownika oraz wybór dla niego hasła lub kluczy SSH poprzez Platformę, konfiguruje łączność sieciową zgodnie ze stanem Wirtualną Maszyny, ustawienie nazwy hosta w systemie operacyjnym zgodnie z nazwą instancji.

Dystrybucja dostępna jest na Platformie w dwóch wariantach, aby spełnić potrzeby zróżnicowanych środowisk. Dostępne warianty to:

  • Server, zoptymalizowany do świadczenia usług w sieci Internet,
  • Desktop, przeznaczony do pracy z środowiskiem graficznym.

Dostęp do środowiska graficznego Wirtualnej Maszyny jest prosty i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania - wystarczy uzyskanie dostępu do graficznej konsoli Wirtualnej maszyny bezpośrednio poprzez przeglądarkę internetową.

Adam Dobrawy - Warszawa, 28 kwietnia 2020 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie