Fedora 31 i CentOS 8 udostępnione na Platformie

W tym miesiącu zostały wydane nowa wersje dwóch popularnych dystrybucji – CentOS oznaczona symbolem "8" i Fedora oznacza symbolem "31". Obie zostały już udostępniona na Platformie jako Rekomendowany Obraz.

Dystrybucja CentOS Linux to stabilna, przewidywalna, zarządzalna i powtarzalna platforma wywodząca się ze źródeł Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Okres podstawowego wsparcia nowej wersji planowany jest do 2023 roku, a okres wydłużonego wsparcia do 2025 roku.

Dystrybucja Fedora to bogaty w możliwości, elastyczny system operacyjny, który dąży do zapewnienia najnowszych technologii, z dużą uwagą na potrzeby centrum danych i środowisk chmury obliczeniowej. Szacowany okres wsparcia tej dystrybucji jest do 2022 roku.

W CentOS 8 warto zwrócić uwagę na rozszerzenia wsparcia dla języków programowania. CPython 3.6 został domyślnym interpreterem Python. Obsługa NodeJS została udostępniona. Środowiska dla innych języków zostały zaktualizowane: PHP 7.2, Ruby 2.5, Perl 5.26, SWIG 3.0.

Jak również ulepszenia gamy obsługiwanych serwerów WWW – Nginx został wprowadzony. Oznacza to łatwą instalacje jednego z najbardziej popularnych serwerów WWW bez konieczności wykorzystania dodatkowych repozytoriów.

W obu dystrybucjach zwiększono możliwość analizy działania systemu operacyjnego i aplikacji, dzięki udostępnieniu technologii rozszerzonego filtrowania pakietów Berkeley (eBPF), co pozwala przestrzeni użytkownika na dołączanie niestandardowych programów do różnych punktów (gniazd, punktów śledzenia, odbioru pakietów) w celu odbierania i przetwarzania danych.

Udostępnione obrazy zawierają mechanizmy, które zapewniają optymalną integracje z Platformą. Umożliwiają one m. in. utworzenie pierwszego użytkownika oraz wybór dla niego hasła lub kluczy SSH poprzez Platformę, konfiguruje łączność sieciową zgodnie ze stanem Wirtualną Maszyny, ustawienie nazwy hosta w systemie operacyjnym zgodnie z nazwą instancji.

Stale rozszerzamy zakres udostępnionych Rekomendowanych obrazów. Zamierzamy opracować SDK dla NodeJS, aby jeszcze w większym stopniu ułatwić integracje z własnymi narzędziami Organizacji. Pracujemy także nad integracją Platformy z innymi narzędziami i jesteśmy otwarci na uwagi, potrzeby, a także sugestie nowych.

Adam Dobrawy - Warszawa, 28 kwietnia 2020 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie