Instalacja CLI

Instalacja ogranicza się zasadniczo do pobrania wykonywalnej kopii oprogramowania, która jest dostępna w zakładce Wydania w repozytorium GitHub.

Środowisko Linux

Pobierz plik h1-linux.tar.gz z zakładki Wydania, używając wget:

wget https://github.com/hyperonecom/h1-cli/releases/latest/download/h1-linux.tar.gz

Następnie rozpakuj pobrane archiwum:

tar -xzvf h1-linux.tar.gz
./h1

Aplikacja powinna działać poprawnie bez instalowania dodatkowych bibliotek / pakietów.

Jeśli zamierzasz stale korzystać z oprogramowania, możesz zainstalować je dla użytkownika lub na poziomie systemu.

Instalację dla użytkownika można przeprowadzić z wykorzystaniem:

cp h1 ~/.local/bin/h1
h1

Instalacja na poziomie systemu może być wykonana z wykorzystaniem:

sudo cp h1 /usr/local/bin/h1
h1

Środowisko Alpine

Należy zainstalować wymagany pakiet libstdc++ przy użyciu apk:

sudo apk dodaj libstdc++

Pobierz plik h1-alpine.tar.gz z zakładki Wydania, używając wget:

wget https://github.com/hyperonecom/h1-cli/releases/latest/download/h1-alpine.tar.gz

Następnie rozpakuj pobrane archiwum:

tar -xzvf h1-alpine.tar.gz
./h1

Aplikacja powinna działać poprawnie.

Jeśli zamierzasz stale korzystać z oprogramowania, możesz zainstalować na poziomie systemu.

Jeśli zamierzasz stale korzystać z oprogramowania, możesz zainstalować je dla użytkownika lub na poziomie systemu.

Instalacja na poziomie systemu może być wykonana z wykorzystaniem:

sudo cp h1 /usr/local/bin/h1
h1

Środowisko Windows

Pobierz plik h1-win.zip z z zakładki Wydania.

Możesz to zrobić z użyciem przeglądarki lub przy użyciu Invoke-WebRequest w Powershell:

[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
Invoke-WebRequest https://github.com/hyperonecom/h1-cli/releases/latest/download/h1-win.zip -OutFile h1.zip

Następnie rozpakuj pobrane archiwum z wykorzystaniem przeglądarki plików lub z wykorzystaniem polecenia:

Expand-Archive -Path h1.zip
./h1

Aplikacja powinna działać poprawnie bez instalowania dodatkowych bibliotek / pakietów.

Jeśli zamierzasz stale korzystać z oprogramowania, możesz dodać CLI do zmiennych środowiskowych dla użytkownika lub na poziomie systemu.

Środowisko macOS

Pobierz plik h1-macos.tar.gz z zakładki Wydania, używając wget:

wget https://github.com/hyperonecom/h1-cli/releases/latest/download/h1-macos.tar.gz

Następnie rozpakuj pobrane archiwum:

tar -xzvf h1-macos.tar.gz
./h1

Aplikacja powinna działać poprawnie bez instalowania dodatkowych bibliotek / pakietów.

Jeśli zamierzasz stale korzystać z oprogramowania, możesz zainstalować na poziomie systemu.

Instalacja na poziomie systemu może być wykonana przez:

$ sudo cp h1 /usr/local/bin/h1
h1 $

Kontener Docker

Można uruchomić CLI jako kontener Docker za pomocą następującego polecenia:

docker run -it -v ~/.h1-cli:/root/.h1-cli h1cr.io/cli h1 vm list

W przypadku długotrwałego użytkowania zalecamy dołączenie do funkcji ~/ .bashrc:

function h1() {
    docker run -it -v ~/.h1-cli:/root/.h1-cli -v /tmp/:/mnt h1cr.io/cli h1 "$@";
}
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie