# Aktualizacja NodeJS dla usługi Strona

Udostępniamy w ramach usługi Strona dostęp do NodeJS w linii oznaczonej symbolem 14.x, aby zagwarantować dostęp do najnowszych technologii dla Organizacji.

Najnowsza wydania zapewniają dostęp do wielu nowych funkcji bezpieczeństwa i usprawnienia dla programistów. Mogą także przynieść wzrost szybkości działania aplikacji Organizacji.

Udostępniona linia wydań NodeJS posiada status "LTS", co oznacza długoterminowe wsparcie przez producenta. Linia do końca października 2021 r. będzie miałą status aktywnego wsparcie, następnie status „konserwacji” do końca życia w kwietniu 2023 r. Gwarantuje to, że wykorzystywane przez Organizacje rozwiązanie będzie stabilne i bezpieczne przez lata.

Zachęcamy do przetestowania wpływu nowych wydań na działanie aplikacji Organizacji, a także przygotowania aktualizacji swoich aplikacji. Szczegóły dotyczące zmian dostępne są w dokumentacji NodeJS (opens new window). Dzięki możliwościom usługi Strona oraz sposobie jej rozliczania przygotowanie odpowiedniego środowiska testowego jest szybką, ekonomiczną i nie wymagającą wysiłku operacją.

W celu przygotowania środowiska testowego rekomendujemy utworzenie migawki, a następnie na bazie migawki utworzenie nowej Strony z nowym obrazem środowiska wykonawczego. Tak utworzona strona będzie zawiera wszelkie dane zawarte w podstawowej Stronie bez wpływu na działanie podstawowej Strony. Pozwoli to zweryfikować kompatybilność aplikacji i ewentualnie przygotować aplikacje do nowych mechanizmów bez zakłóceń dla Organizacji.

Alternatywnie możliwa jest bezpośrednia zmiany obrazu środowiska wykonawczego aktualnie wykorzystywanego przez Stronę. Dzięki temu w każdej chwili można dla istniejącej Strony zmienić wykorzystywany obraz środowiska wykonawczego na dowolną wersje - nowszą, aby skorzystać z nowych możliwości, albo niższą, jeżeli wystąpiły nieoczekiwane trudności.

Twórcy środowiska NodeJS nieustannie rozwijają to oprogramowanie, umożliwiając budowanie coraz bardziej wydajnych i bezpiecznych serwisów WWW. Zachęcamy do korzystania z najnowszych udostępnionych wersji, aby zapewnić optymalna wydajność i bezpieczeństwo.

Adam Dobrawy - 15 grudnia 2020 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie