# Dostęp

Kopia bezpieczeństwa – w zależności od wariantu – może zostać wykorzystania do utworzenia usługi Strona lub Baza danych z zawartymi w niej danymi. Dane zgromadzone w usłudze Kopia bezpieczeństwa mogą zostać także wyeksportowane do usługi Zasobnik.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie