# Cennik

# Zasady naliczania opłat

Opłaty naliczane są za przechowywanie danych w zależności od wariantu Kopii bezpieczeństwa, jego rozmiaru i czasu wykorzystania:

  • rozmiar w jednostkach GB
  • czas wykorzystania liczony w okresach rozliczeniowych jednej godziny

Opłaty naliczane są za każdy GB przestrzeni dyskowej używanej w okresie rozliczeniowym.

# Tabela opłat

Informacja przygotowana indywidualnie na podstawie analiz potrzeb w kontakcie z wsparciem.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie