# Operacje

# Cykl życia

# Utworzenie

Rezerwacja może zostać utworzona po spełnieniu następujących warunków:

# Usuwanie

Rezerwacja może zostać usunięta, jeżeli:

# Zarządzanie

Dla Rezerwacji charakterystyczne są następujące operacje:

  • przypisanie Rezerwacji do Zasobu
  • przedłużenie Rezerwacji
  • zmiana Rezerwacji

# Przypisanie

Operacja umożliwia wykorzystanie Rezerwacji w celu obniżenia ceny Zasobu.

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

  • Rezerwacja znajduje się w jednym z następujących stanów: Detached
  • Usługa Zasobu do której ma zostać przypisana Rezerwacja nie posiada przypisanej żadnej innej Rezerwacji

# Przedłużenie

Operacja umożliwia przedłużenie okresu rozliczeniowego rezerwacji o następny okres rozliczeniowy.

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

  • obecny cykl rozliczeniowy dla Rezerwacji jest jej ostatnim cyklem
  • operacja przedłużenia wykonana została przed okresem zakończenia Rezerwacji
  • zostały spełnione wszystkie warunki utworzenia Rezerwacji

# Zmiana

Operacja umożliwia zmianę Rezerwacji poprzez dokonanie nowej Rezerwacji (jednej lub kilku) oraz rezygnacji z posiadanej Rezerwacji rozliczając niewykorzystana wartość Rezerwacji na rzecz nowej Rezerwacji (jednej lub kilku).

Koszt operacji został przedstawiony w Regulaminie świadczenia usługi.

W celu wykonania operacji prosimy o kontakt.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie