# Użytkownik

Użytkownik przeznaczony jest do zarządzania Zasobami Platformy przez osoby fizyczne. Wykorzystuje platformę do zarządzania Zasobami np. poprzez CLI lub panel.

W przypadku konieczności zarządzania Zasobami Platformy przez skrypty, urządzenia lub inne procesy automatyzujące rekomendujemy wykorzystanie Konta Usługi.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie