# Operacje

# Cykl życia

# Utworzenie

Sieć może zostać utworzona po spełnieniu następujących warunków:

# Usuwanie

Sieć może zostać usunięta po spełnieniu następujących warunków:

# Zarządzanie

Dla Sieci charakterystyczne są następujące operacje:

  • ustawienie serwerów DNS w protokole DHCP i metadanych
  • ustawienie bramy domyślnej w protokole DHCP i metadanych

Adresy IP x.x.x.1-10 zarezerwowane są dla zapewnienia funkcjonowania Platformy.

# Ustawienie serwera DNS

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

  • Sieć znajduje się w jednym z następujących stanów: Attached, Detached
  • Sieć nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

# Ustawienie bramy domyślnej

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

  • Sieć znajduje się w jednym z następujących stanów: Attached, Detached
  • Sieć nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

# Typowe operacje

Dla *Sieci" dostępne są następujące typowe operacje:

  • zmiana wyświetlanej nazwy
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie