Wersja beta CLI nowej generacji

Udostępniamy wersje nowego CLI dla Platformy oznaczone symbolem 2.0 beta. Powstało ono od zera korzystając z doświadczenia poprzednich wersji. Wprowadza liczne zmiany i ujednolicenia.

CLI to narzędzie tekstowej konsoli przeznaczone do zarządzania infrastrukturą chmury HyperOne. Można go wykorzystywać do bieżących prac administracyjnych, a także do tworzenia skryptów automatyzacji.

Nowa wersja dokonuje - podążając śladami Panelu Zarządzania - grupowanie usług, którymi można zarządzać. Zostały wyróżnione grupy usług o wspólnym przeznaczeniu w kilka kategorii m. in. compute, storage, container.

Wprowadza mechanizm automatycznie wykrywający nowe usługi na Platformie. To sprawia, że nawet bez aktualizacji samego CLI można wykorzystać jego najnowsze możliwości od chwili, gdy zostaną opublikowane na Platformie. Innymi słowy, została ograniczona konieczności przeprowadzenia aktualizacji CLI, aby wykorzystywać najnowsze możliwości.

CLI jest także obecne w Panelu Zarządzania. Dla każdej operacji w Panelu Zarządzania możliwe jest uzyskanie podglądu w jaki sposób analogiczna operacja może zostać przeprowadzona z użyciem CLI. Co więcej, istnieje możliwość jej wykonania bezpośrednio z Panelu Zarządzania, z użyciem konsoli widocznej na spodzie Panelu Zarządzania.

Nowe wydanie CLI zostało zaprojektowane z uwagą na wydajność. Wyłącznie minimalny zakres CLI jest wczytywany do pamięci operacyjnej – może to wpłynąć na czas wykonywania operacji, a także zużycie pamięci operacyjnej.

Śladem dotychczasowego CLI każde polecenie w CLI posiada pomocną dokumentacje. Jest ona dostępna po użyciu przełącznika --help. Zawiera ona opis dostępnych parametrów, a także przykłady wykonania wybranej operacji.

Oprogramowanie CLI jest dostępne do pobrania z serwisu GitHub i udostępnione na licencji MIT . Jest to jedna z najprostszych licencji otwartego oprogramowania i umożliwia wykorzystania oprogramowania bez bez dodatkowych opłat. Jednakże w związku z wykorzystywanymi z jego pomocą usługami mogą zostać naliczone standardowe opłaty.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie uwag na temat funkcjonowania CLI. Chcielibyśmy wszystkie napotkane problemy wyeliminować przed wydaniem finalnym. Na tym etapie mamy także dużą swobodę zmian, aby wyrażone oczekiwania zaspokoić.

Adam Dobrawy - Warszawa, 29 września 2020 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie